Alle prijzen zijn ex BTW maar in dit geval factureren wij géén BTW, aangezien het om een intracommunautaire verwerving gaat. Hieronder moet worden verstaan dat het in Nederland binnenbrengen van een goed dat wordt verstuurd of getransporteerd vanuit een land dat lidstaat is van de EU er geen BTW wordt gefactureerd. (0%).